Gender & Gezondheid: Autisme

Door het beeld van autisme als een masculiene stoornis ligt een risico op de loer. Het gevaar is dat autisme bij vrouwen over het hoofd wordt gezien. Want gender en de ideeën over wat ‘normaal’ is voor mannen of vrouwen, hebben invloed op hoe de stoornis zich uit en of psychiaters de diagnose ‘autisme’ stellen. En dat is niet alleen bij autisme een probleem.

‘Maar de kern van autisme ligt in het sociale domein,’ zegt Sander Begeer, universitair hoofddocent ontwikkelingspsychologie. Ongewoon gedrag hangt namelijk nauw samen met wat we als ‘normaal’ zien voor jongens en voor meisjes.

Onze ziektes hebben een gender. Soms door een hardnekkig idee over wie ‘de patiënt’ is. Soms omdat ándere symptomen van dezelfde aandoening niet worden herkend. En soms door de sociale normen die voorschrijven welk gedrag geoorloofd is voor mannen en voor vrouwen.

Lees het hele artikel: ‘Waarom het Rain Man en niet Rain Woman is